REpensar Barcelona

En el procés de transformació de Barcelona d’aquests darrers anys, coexisteixen reivindicacions en diversos punts de la ciutat i perspectives alternatives al model oficial de la política urbana de l’Ajuntament. Així s’estableix un espai de trobada col·lectiva per a totes les persones que s’acosten, des d’orígens diferents, a la crítica de la ciutat imposada.

Entre abril i juliol de 2005 té lloc en diversos barris de Barcelona les jornades obertes de debat “Repensar Barcelona-Recuperar la ciutat”, coorganitzades pels col·lectius següents: Plataforma Veïnal Contra l’Especulació, Coordinadora Contra l’Especulació del Raval, Arquitectes Sense Fronteres, Ateneu Enciclopèdic Popular, Ciutat Cooperativa, Fundació d’Estudis Llibertaris, Oficina d’Okupació, Departament d’Antropologia de la UB, Seminari d’habitatge, espai públic i precarietat del C.S.O Miles de Viviendas, Urbmedia, Platoniq i Sitesize.

El cicle de les jornades s’ha anat desenvolupant cada setmana en un local representatiu en diversos barris. Tal com diu Mar Vallecillos, del Periódico de Catalunya, és una mena d’universitat popular itinerant que articula moviments socials, intel·lectuals i experts i que crea un espai per a les reivindicacions veïnals de Barcelona.

Els diversos col·lectius i entitats organitzadores van estructurar la proposta de les jornades de la manera següent: (1) Creant, per mitjà d’un grup heterogeni, una llista de diversos temes d’informació, difusió i reflexió sobre els conflictes i les possibilitats de la vida a la ciutat. Convocant- hi el màxim nombre de participants i involucrant-hi persones amb coneixements i experiències específics (tècnics, professors universitaris, historiadors, especialistes en temes urbans i socials). (2) Impulsant debats, diàleg i intercanvi d’idees entre tots els participants per promoure la formació. Trencant fronteres entre les disciplines teòriques i els habitants amb la presentació dels discursos que hi ha sobre el model de ciutat. (3) Produint documents que recullin les experiències i les informacions útils per als diversos col·lectius i que responguin a les seves inquietuds. Entre totes les maneres proposades, es va plantejar d’elaborar una carta municipal totalment diferent de la que ha estat proposada, on s’expressin els desigs i les necessitats pròpies de la ciutat de Barcelona.

Pàgina web Projecte

www.repensarbarcelona.org

Període

2005 - 2008