Xarxa Grups de Consum Ecològic

En un territori específic com la ciutat, el que hi trobem són persones i ciutadania. Dinamitzar el territori, on els actors socials hi estiguin involucrats, implica atorgar valor a les dimensions socials, culturals, educatives i econòmiques. Els habitants d’una ciutat són aquells que l’habiten, gaudeixen, es relacionen amb el seu entorn. El territori no és tan sols un espai geogràfic, també és una construcció històrica i una pràctica cultural. Per tant és en el territori on es reflexa clarament l’identitat cultural de la comunitat o comunitats que la sostenen.

El foment de les relacions directes entre productors i consumidors, escursant les cadenes de suministres d’aliments, permeten contribuir a la reducció de la petjada de carboni en la seva producció, distribució i propicia la presa de contacte amb aquesta identitat territorial al promoure relacions entre els consumidors i les pràctiques agrícoles tradicionals de zones perifèriques a la ciutat, la pertinència a una xarxa, significa apropiar-se dels coneixements entorn a les formes de producció i les pràctiques associades a elles.

Aquest projecte apunta a promoure aliances territorials entre producció i consum, com a projecte cultural de ciutadania activa i organitzada en la Regió Metropolitana, propiciant l’aixecament dels circuits curts de comercialització, volen promoure un estil de vida, la cultura gastronòmica d’una societat,  propiciant canvis en els valors socials i en els hàbits dels consumidors, recolzant el model agro-ecològico com a protecció de l’agricultura local, dels seus treballadors i del nostre medi ambient.

Participació

COFUNDACIÓ - Cooperativa La Canasta
REACTIVACIÓ - Red Nacional de Agroecología y Consumo Responsable
INTEGRACIÓ - Área de 'Agroecología y Consumo Responsable' a 'Encuentro Nacional Economía Solidaria'
COFUNDACIÓ - Fundación Cultiva Alternativa pel desenvolupament xarxa grups consum.

Cooperativa La Canasta

www.lacanasta.org

Període

2010 - 2015