Paisaje Facso

Actualment la Facultat de Ciències Socials es troba amb una problemàtica respecte als seus espais, especialment exteriors dels voltants de la facultat, que són resultat de diferents accions i decisions realitzades en els últims anys, a nivell del campus i de la facultat. Fent un recorregut pels camins del Campus Juan Gómez Millas, podem pensar que no hi ha hagut una planificació global en el desenvolupament i tractament dels espais exteriors, verificánt-se una independència o parcialitat en la presa de decisions respecte als espais exteriors de cada facultat, sense transició (o ecotons*) entre una i altra, la qual cosa favoreix un ambient de desarticulació i fragmentació general del campus i en particular a FACSO (intersticis).

A aquesta desarticulació a nivell espacial, la edificació dels Aularis destinats als Pre-graus de les diferents facultats del Campus Juan Gómez Millas, que suposaven en un inici una major interconnexió de les diferents disciplines que allà s’hi imparteixen ha resultat ser, almenys per la comunitat FACSO, un factor de disgregació, essent així que les generacions entrants corresponents als dos primers cursos tenen dificultats per a entendre i participar en l’orgànica i funcionament de la facultat.

Finalment, el nou edifici de la Facultat implicà una pèrdua d’espais de convivència, on espontàniament s’ establien relacions entre els estudiants dels diferents cursos, com també de forma interestamental, amb els funcionaris i acadèmics.

Davant aquesta desarticulació i fragmentació ha sorgit , en els diferents estaments de la facultat, una necessitat de treballar conjuntament davant aquest desafiament, creant nous canals de relació (comissió d’espais) a fi de trobar solucions i veient la situació com una oportunitat de replantejar el conjunt dels espais exteriors ja existents i dels espais que sorgiran al voltant del nou edifici.

Aquesta proposta ofereix un camí per acompanyar i completar el procés iniciat per la mateixa comunitat FACSO.

Participació

Elaboració metodologia de treball per elaboració d'avant-projecte
Elaboració de textos
Registre fotogràfic
Elaboració presentacions digitals i impreses

Encàrrec

Decanat de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile

Període

2015