Genealogías de la Innovación en Chile.

‘Genealogías de la Innovación’ és un projecte que proposa trobar i identificar el conjunt de relacions bàsiques i generatives que van fomentar a Xile, durant els anys 60 i 70, l’aparició i concentració de destacades figures intel·lectuals, i dels treballs i obres que ells desenvoluparen. Aquest procés innovador s’extén per nombrosos camps d’activitat intel·lectual i per això l’extenem entre la poètica i els sistemes, per incloure una extensa gama de professionals, desde artistes a científics. És important destacar que, a més, en molts d’ells és comprovable el cultiu d’una ètica particular per exercir la funció de produir coneixements com el respecte als valors democràtics i humanistes.

Després de 30 o 40 anys, molts xilens i persones d’altres països, tenim com a referència a aquestes figures intel·lectuals, de la ciència, de la cultura, de la societat i de la tecnologia del Xile d’aquest temps. L’obra i incidència d’ells és comprovable. Si observem aquest fet amb la mirada de la nostra època, podem pensar que a Xile es produí un important procés innovador, que va donar forma, permetre i creà noves maneres d’explicar, pensar i articular respostes per la societat i per a les persones. Es tracta, vist en aquesta perspectiva històrica, d’un extens procés de creació de coneixements, que pot ser entès com un patrimoni cultural i social dels xilens.

Una de les preguntes més interessants que surgeix és: ¿per què va succeir això?

Degut a aquesta pregunta, i després d’una etapa d’estudi de varis anys, sorgeix el nostre interès per desenvolupar una acció d’anàlisis, reflexió, acumulació de dades, representació de relacions, recol·lecció de referències i materials (visuals, sonors, fílmics) que ens permeti produir una visió articulada d’aquest procés.

La nostra proposta és fer una genealogia, perquè en tots els processos socials existeix una important relació humana, i ens sembla de gran importància situar un procés innovador com el que volem estudiar, en un context de producció de coneixements que no ocorre en un espai buit, sinó en un context humà, social, polític i cultural específic. La majoria d’aquests intel·lectuals, reconeixen pertànyer a un espai de coneixement en el qual es formaren, en el qual es nodriren de valors, idees, sentiments i preguntes. Ens sembla molt important establir com a nexe organitzador de l’anàlisis aquest tipus de relacions humanes i socials: les de professors i alumnes, les de companys, les dels equips de treball, les de recolzament de les institucions a equips i persones.

 

Dintre el marc del projecte, es realitzà investigació documental i entrevistes, es destinaren dues edicions del cicle ‘Encuentro Sociedad y Tecnologías de la Innovación’, corresponents a l’any 2008 i 2009, dirigides per Ricardo Baeza-Yates i com a resultat s’elabora informe de conclusions encarregat per la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO). 

Patrocina

Yahoo! Latinoamèrica
Centro Investigaciones para la web
Universidad de Chile
CORFO

Participació

Organització - IX i X Encuentro Sociedad y Tecnología de la Información
Elaboració de textos
Disseny i edició informes - web - RRSS