Fondart 2016

El revestiment en la conservació del Patrimoni construït amb terra. Xile.

A Xile, com a tot arreu, les tècniques de terra existeixen desde temps llunyans i s’han mantingut vigents fins els nostres dies. En aquest sentit, les formes constructives poden considerar-se com el reflex d’un saber que ha anat madurant en el temps, adaptant-se sempre a les característiques pròpies d’un territori, és a dir, a les seves tradicions, organització social i econòmica, clima, topografia, recursos locals, etc.

Per altra banda, els processos de construcció amb terra s’integren en el marc dels principis del desenvolupament sostenible: La terra és un material que en el seu procés d’elaboració té una baixa petjada ecológica, és totalment reutilitzable i no provoca residus; a més, els seus requeriments de mà d’obra i facilitat d’aplicació incentiven un treball de caràcter més comunitari la qual cosa promou l’autonomia i el desenvolupament econòmic local.

L’estudi d’aquestes tècniques esdevé el millor punt de sortida pel disseny i implementació de polítiques orientades a la conservació del nostre patrimoni, desafiament que depèn sobretot de la capacitat d’assegurar la continuïtat de les seves pràctiques, les quals són susceptibles de conèixer i sistematitzar a través de l’estudi de les obres que es mantenen encara.

Malgrat el risc sísmic, el nostre país poseeix un considerable nombre d’obres construïdes amb terra, on la tova és la tècnica més coneguda. La seva conservació depèn d’elements tals com la teulada, fonaments  i sobrecimentat, però fonamentalment de la qualitat del revestiment, el qual és de vital importància per la protecció contra l’erosió i infiltració de les pluges; així com també pel control higromètric natural de l’estructura interior del mur.

En base a la nostra experiència, hem pogut constatar que una inadequada intervenció sobre els revestiments, associada generalment tant al desconeixement del funcionament de les estructures de suport com dels materials i tècniques originalment utilitzats, poden amenaçar l’integritat estructural de l’obra.

Donat lo anterior, és fonamental l’elaboració d’un estudi que, per un costat, doni compte del real significat i importancia dels materials i tècnicques tradicionals en la conservació, i contribueixi, per un altre, a la seva millora a través de l’incorporació dels avenços que en aquesta matèria s’han realitzat actualment, principalment en el pla internacional. D’aquesta manera, és possible contribuir a la rehabilitació i conservació del nostre patrimoni construït, incorporant a més criteris de sostenibilitat que permetin millorar el confort i l’eficiència energètica dels espais.

Pàgina web del projecte

www.revestimientodetierra.cl

Xarxes socials

facebook

Participació

Registre fotogràfic
Construcció lloc web
Disseny material imprès exposició

Període

2016