Después de la violencia… (Part I)

És un projecte multidisciplinar, inclús híbrid, que ha estat centrat, en investigar simultàniament, la pregunta ¿què significa sortir de la violència? (la violència de parella), i després, com re-valoritzar els testimonis, les experiències, per fer-los sentir, perquè siguin escoltats en la seva complexitat, dintre d’un context social i comunicacional on aquest tipus de violència  està naturalitzada, simplificada i estereotipada.

El sentit del nostre fer

Tornar als testimonis per recuperar la vitalitat de les experiències i produir amb aquest material imatges sobre la dona maltractada i la seva sortida de la violència, que es caracteritzen per un cert descentrament dels estereotips i els supòsits cristalitzats sobre ella. Sota el suposat de què aquest gest –al ser realitzat de forma participativa i incloent- obre la possibilitat de diversificar les pràctiques, intervencions i polítiques que s’han generat entorn a elles.

Comencem amb algunes conviccions

  • que les dones maltractades són moltes dones diferents entre si, que sempre desfalquen la imatge que circula sobre elles;
  • que a Xile s’ha fet un llarg treball de visibilització i d’intervenció, sens dubte ple d’avanços que al poc temps es tornen problemàtics, ple de nusos pragmàtics i aspectes urgents de resoldre; treball que és necessari revisar i revaloritzar d’un manera més col·lectiva.
  • que tot el què s’ha fet succeeix en l’entramat de relacions de poder entre la Ciutadania i l’Estat;
  • que necessitem diversificar les nostres maneres d’escoltar, parlar i actuar sobre la violència domèstica, en la seva articulació amb la violència estructural;
  • que l’apelació a l’art i a les cruïlles interdisciplinars és la manera en què hem decidit fer la nostra aportació.

Recorregut

Ens hem reunit a reflexionar i produir desde finals del 2009. Hem realitzat un cicle de 20 entrevistes, tant individuals com grupals; reunions amb diverses persones tant de l’Estat, de Justícia, de grups comunitaris, organitzacions ciutadanes i artistes.

Hem realitzat tres jornades-trobades per a compartir les nostres reflexions, que hem materialitzat en textos que mostren l’ anàlisis dels testimonis i les nostres preguntes. Hem produït una pàgina web que sintetitza el nostre esforç i que està pensada per facilitar el contacte amb les persones interessades en el tema. Ens queda molt per fer, estem reiniciant un nou cicle d’entrevistes que –esperem- ens brindi de noves formes de mostrar aquest tipus de violència i fer quelcom amb ella.

Pàgina Web Projecte

www.despuesdelaviolencia.net

Participació

Plantejament projecte - metodologia de treball
Registre sonor
Elaboració guió video
Realització pàgina web
Elaboració material imprès
Direcció artística exposició - Centro Cultural de España

Patrocina

Centro Cultural de España - Chile

Període

2011