Estudio – Dimensión Económica de las Artes Visuales en España

Publicació editada per l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC) amb el recolzament del Ministerio de Cultura i de l’Institut Català de les Indústries Culturals

“L’Estudi que aquí presentem ha estat fruit d’un llarg procés de treball de 4 anys, en els quals l’ Associació d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC) ha realitzat l’esforç de dimensionar, per primera vegada en aquest país, la magnitud i les característiques de l’economia de les Arts Visuals. Per això, la AAVC ha comptat amb l’impuls de Francesc Torres –el seu anterior president- i la valuosa participació de la seva Comissió Executiva, del seus associats, de la resta d’associacions professionals federades en la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales, dels tècnics especialistes en economia de la cultura i de molts altres professionals. Tots ells han aportat coneixements, investigacions, anàlisis i reflexions a través de les quals s’ha donat forma a aquesta primera quantificació de l’economia del nostre sector. Aquest estudi ens ha permès delimitar amb major exactitud i extensió un sistema econòmic moltes vegades descrit amb dades parcials o segmentades i, paral·lelament, ens ha permès reconèixer les noves relacions que aquest sector estableix amb realitats socials emergents, tecnològiques i econòmiques, que en les anàlisis previes no es valoraven. La realització d’aquest esforç ha significat un apropament a la realitat econòmica del sector, configurant,a mesura que s’avançava, una imatge actual i més precisa de l’estat present de l’economia de l’art contemporani.”

L’estudi es presenta en dues parts:

  • La primera, per un costat, analitza les dades empíriques sobre la dimensió econòmica de diversos aspectes de les arts visuals, tals com la formació, la producció, la difusió, la comercialització, la col·lecció i les administracions públiques; i, por l’altre costat, es realitza l’anàlisis qualitatiu del context econòmic i social del sector.
  • La segona part es centra en l’anàlisis quantitatiu de l’impacte dels museus d’art contemporani a nivell urbà, a través de l’estudi de casos.

Urbmedia, formada per Iván Orellana Muñoz i Mònica Gifreu i Prat, empresa responsable d’elaborar l’anàlisis qualitatiu del context econòmic i social del sector , a més, de l’elaboració del disseny gràfic de l’edició.

Patrocina

AAVC - Associació d'Artistes Visuals de Catalunya
Ministerio de Cultura de España
Institut Català de les Indústries Culturals - Generalitat de Catalunya

Participació

Elaboració de la visualització de dades generades per l'estudi.
Elaboració esquemes descriptius.
Disseny portada i edició del llibre.

Període

2004 - 2006