Citytecture

La nostra proposició és promoure projectes de registre multimèdia de les ciutats, els quals tenen com a objetius generar una ‘tectura de ciutat’ (citytecture) composada per imatge (video, fotografia), so, entrevistes, i notes de percepció urbana. Aquesta ‘tectura’ té relacions directes amb les àrees de l’audiovisual, el multimèdia, l’arquitectura, i l’urbanisme. El treball de producció d’aquesta ‘tectura’, es planteja a tres nivells: activitat de persones individuals, activitat de col·lectius i institucions i activitats de la ciutat. A més, per això hem elaborat una metodologia, un model de col·laboració i treball amb persones i institucions; un sistema de treball en tallers a nivell de la ciutat que es registra; un model d’organització d’esdeveniments a nivell de ciutat i inter-ciudtats; i es proposa un nou tipus de projecte urbà associat a les possibilitats de l’ús de medis (video, fotografia, gravacions d’àudio, multimèdia).

Veiem el desenvolupament de projectes de registre de la ciutat com processos d’integració entre aquestes disciplines (audiovisuals, multimèdia, arquitectura i urbanisme), i considerem que el rol activador en aquest procés el tenen els medis digitals. La integració assenyala temes d’experimentació: la relació entre espai físic i interactivitat, el tractament multimèdia dels aspectes culturals de la vida de la ciutat, el rol dels medis digitals en la representació de la ciutat.

Considarem que la metodologia pot ser aplicada a qualsevol ciutat, doncs consta de procediments estàndars i de criteris per definir els objectius de registre, que pot ser emprada  i que admet rectificacions i ampliacions teoòriques i pràctiques. La metodologia indica que a nivell de cada ciutat es treballa amb aquestes disciplines i amb aquests nivells (persona, col·lectiu, cuitat).

Per l’elaboració del nostre projecte i metodologia hem emprat conceptes provinents de diferents disciplines degut a què l’objectiu d’estudi, la ciutat,  l’espai urbà, és un objecte d’estudi important per a diverses disciplines (sociologia, geografia, urbanisme, arquitectura, planificació, medis de registre). Això justifica que comptem amb nombroses paraules que tenen un sentit específic d’ús, i que al utilitzar-les en aquest projecte ens relacionem a les disciplines i als criteris des dels quals es proposaren aquestes paraules. Per això, comptem amb un glosari en el qual es poden veure les paraules en el seu ús original. En aquest text les utilitzarem entre cometes, per exemple “deriva”.

Esquema d’un projecte de Registre Multimèdia d’una ciutat (citytectura) Té cinc etapes de desenvolupament:

1) Un estudi espaial basat en la “deriva” urbana
2) L’aplicació de medis pel registre de la ciutat
3) La definició dels objectes d’estudi o unitats d’observació.
4) L’organització o formalització dels materials en projectes.
5) L’aplicació d’utilitats del projecte a la ciutat.

[+] Document relacionat

"Edició mapes multimèdia"

Participació

Plantejament del projecte
Investigació i plantejament de la visualització de dades,
disseny i realització interfície multimèdia

Període

2001 - 2003